English Russian French Italian German Turkish Greek Romanian Hebrew Arabic Chinese
Начало Експертът съветва Земеделската земя - по-доходоносна от депозитите

Земеделската земя - по-доходоносна от депозитите

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. PDFПечатЕ-поща

Засиленото търсене на земя, съчетано с факта, че на места вече има много арендатори, е предпоставка за ПРОДЪЛЖАВАЩ РЪСТ В РЕНТАТА

А според прогнозата на членовете на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ) е възможно дори да има изпреварващ ръст на рентата спрямо цената на земята.

Очертава се, че пазарът на рента на земеделската земя ще е доста по-актуален от пазара на покупко-продажба на масиви, коментира наскоро и председателят на БАСЗЗ Борислав Петков.

По отношение на текущите нива на рентите той отбелязва, че те са МНОГО РАЗЛИЧНИ В РАЗЛИЧНИТЕ РАЙОНИ

В момента се наблюдава голям интерес за наемане на земеделска земя, като понякога силно влияние върху цената в посока нагоре оказва и КОНКУРЕНЦИЯТА НА МЕСТНО НИВО между няколко арендатора. "Конкретно за нашето дружество средната рента, която сме постигнали за целия обем отдадена от нас земя е 27 лева на декар за текущата стопанска година. Разделена на целия ни портфейл от 141 хиляди декара, при 96-те % заетост, която имаме, тази средна рента носи една много добра доходност от почти 26 лева от декар за целия ни портфейл", излага фактите Борислав Петков. В момента

РЕНТНИТЕ НИВА са в размер на 6-8% от цената на отделния парцел. Влияние върху рентите имат качеството на ползване, качеството на земята, конкуренцията в конкретните землища и размерът на субсидиите. Традиционно рентите са малко под нивата на субсидиите, коментира Радослав Манолов, зам.-председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) и изпълнителен директор на Адванс Терафонд АДСИЦ.

За 2012 г. рентите са 35-40 лв./дка, преди това за 2011 г. са били 30 лв./дка и за 2010 г. - 24 лв./дка. В Добрич рентите са 50-90 лв./дка, като има и над 100 лв., но това са по-скоро единични случаи.

ЗАЯВКИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ЗЕМЯ са с 30% ръст на годишна база през 2012 г. Средната цена на сключваните сделки се повишава от 141 лв. през 2002 до 440 лв. на дка през 2011 г., като тук влизат и сделки между роднини и свързани лица, които не отразяват пазарните цени.

Оборотът на пазара се увеличава от 50 млн. лв. през 2002 г. на 521 млн. лв. през 2011 г. Търгуваните земи се увеличават от 355 000 дка през 2002 г. на 1,185 млн. дка през 2011 г.

ПРОГНОЗИ ЗА ПАЗАРА НА НИВИ

Според Борислав Петков през първите шест месеца на 2012 г. интерес се наблюдава към земеделски земи в области, останали извън инвеститорския и арендаторски интерес до момента. Такива са Хасково и Ст. Загора, където от БАСЗЗ отчитат голяма конкуренция и дори свръхконкуренция.

По-скоро тенденцията е към закупуването на значително количество концентрирани в едно землище ниви или към много големи парцели комасирана земеделска земя.

А според Евгений Орашъков, изпълнителен директор на Земеделския инвестиционен фонд "Серес" за първото полугодие на 2012 г. в Русе, Велико Търново и Монтана е отчетен ръст от около 10-15%, докато за Видин той е малко по-нисък.

"Пазарът на земеделска земя е стабилен, а реколтата през тази година е с много добро качество. Цените на пшеницата и ечемика са по-високи от миналогодишните, но добивите са по-ниски.

Ако засушаването не окаже ефект при пролетните култури (царевица и слънчоглед), очакванията ми са цените на земята да продължат да се покачват и през идните месеци", заяви Орашъков.

ПАЗАРЪТ СЕ ПРОМЕНЯ И РАЗВИВА

Периодът на криза даде възможност на АДСИЦ и на други големи дружества, инвестиращи в земеделска земя, да преструктурират портфейлите си - те вече не купуват навсякъде и на всяка цена, а само там, където имат голяма концентрация. Това, от своя страна, доведе до

ОКРУПНЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА И СТАБИЛЕН РЪСТ В ЦЕНАТА им и съответно до много по-високата й стойност в портфейлите на тези дружества, до нейното по-лесно управление и по-висока доходност. През последните две години цената на земеделската земя бележи стабилен ръст от по 10-15% годишно, такива са прогнозите и за тази година.

СРЕДНАТА ЦЕНА на земеделската земя през 2012 г. е 500-600 лв. като може да се закупи на цени от 100 лв./дка до над 1000 лв./дка, разяснява Радослав Манолов: "Очакванията ми са цената на земята да се повишава с 10-15% годишно в периода 2013-2014 г., докато рентата ще расте малко по-бързо, или с 15-20% годишно"

ДОХОДНОСТ

През 2011-2012 г. в земеделска земя започнаха да инвестират от други браншове, влагайки част от средствата си. Доходността от земеделска земя започва да надвишава тази от депозитите. Основните участници остават земеделските производители, които в резултат на добрите селскостопански години започнаха да окрупняват притежаваните земи, включително с цел изграждане на трайни насаждения и напояване.

Някои производители казват, че от 20 години не са виждали толкова успешни години, колкото последните две, не само като цени, но и като климатични условия.

БАНКИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ

Друг фактор е, че банките постепенно започнаха да кредитират покупката на земеделска земя, като осъзнаха, че това е актив, който може да бъде използван като обезпечение.

ТОП ОФЕРТА

Бизнес имоти

Лукс имоти

Заменя имот

Проекти

Карта на сайта

Експертът съветва

Експертът съветва

Абонамент

Ако искате да сте сигурни, че първи ще получите най-новите публикации от рубриката „Експертът съветва“ можете да се абонирате, като въведете името и имейл адреса си, и натиснете бутона „Абонирай ме“.

Наш партньор


Член на НСНИ

Facebook

Оферти

 

Новини

 


Гласувай за мен в BGTop100.com