English Russian French Italian German Turkish Greek Romanian Hebrew Arabic Chinese
Начало Експертът съветва НСНИ проведе експертна кръгла маса за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти

НСНИ проведе експертна кръгла маса за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. PDFПечатЕ-поща

Срещата се проведе на 22.01.2013 г в Шератон София Хотел Балкан


На 22.01.2012 г., в Шератон София Хотел Балкан се проведе кръгла маса за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти, организирана от Национално сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ). В срещата участваха депутати от комисиите по правни въпроси, по външна политика и отбрана, по регионална политика и местно самоуправление на 41-вото НС, представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерство на вътрешните работи, на Националната агенция по приходите, на Агенция по вписванията, на Агенция по геодезия, картография и кадастър, на работодателски, браншови и потребителски организации.
Дискусията бе по проекта на Закон за брокерите на недвижими имоти, изготвен от НСНИ, който предвижда уреждане правния статут на брокерите на недвижими имоти, изискванията за осъществяване на дейността им, условията и реда за придобиване на професионална квалификация и упражняване на професията, създаване на Камара на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейния статут, организация и дейност, както и създаване на публичен регистър на брокерите на недвижими имоти.
В обръщението си към участниците председателят на НСНИ Иван Велков подчерта, че постигането на регламентация в бранша е международен ангажимент на сдружението и, че именно сега, когато кризата извади случайните и непрофесионално работещи субекти, за страната е изключително важно българският пазар на недвижими да бъде представен пред своите международни партньори от професионални и отговорни брокери, гарантиращи високо качество на услугите. Мотивът за създаването на такъв закон не е желанието да се затвори пазара, а е породен от големия обществен интерес, както и от многобройните коментари за измами с недвижими имоти за непрофесионалното отношение на брокерите и за накърняване репутацията на бранша и на интереса на потребителите в нашите и чуждестранните медии, подчерта още Велков.
Заместник-председателят на НСНИ Лъчезар Искров представи етапите от подготовката на законопроекта и неговото обсъждане в гилдията, както и работата на сдружението при изготвянето и приемането на Европейския стандарт за услугите от брокерите на недвижими имоти EN15733, основните принципи от който са залегнали и в предложения от НСНИ текст на законопроект. Той подчерта, че с въвеждането на ясни правила, задължения и отговорности, и с налагането на високи професионални критерии за дейността на брокерите на недвижими имоти, ще се гарантират в много по-голяма степен правата и интересите на потребителите на брокерските услуги, ще се защитят интересите на държавата и обществото и ще се създадат условия за лоялна конкурентна среда на пазара на недвижими имоти. НСНИ се води не само от интереса на своите членове, които отдавна желаят да се постигне ясна регламентация, която да противодейства на нелоялната конкуренция в бранша, но и от интереса на потребителите на тази услуга.
Изказвайки се в подкрепа на проекта на закон председателят на Нотариалната камара на Република България Димитър Танев подчерта, че отдавна е назряла необходимостта от приемането на подобен нормативен акт, който да идентифицира субектите на пазара и ясно да определи правата и задълженията на страните по специфичните договори, които се сключват между брокерите и техните клиенти.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов заяви, че палатата ще подкрепи усилията на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти. Той посочи като положителни страни на проектозакона съответствието с основните правни принципи и добра правна техника при разписването му. Проектът за закон цели да се идентифицират брокерите на недвижими имоти, да се създаде прозрачност за тяхната дейност, да се повиши отговорността им за качеството на предоставяните услуги, и най-важното да се защитят интересите на потребителите. „Всяка една регламентация на този бранш би била по-полезна от липсата на такава”, каза още Симеонов.
В подкрепа на законопроекта се изказаха и представителите на Министерството на правосъдието, на Министерството на вътрешните работи и на Националната агенция за приходите. Те подчертаха, че такъв закон би изиграл положителна роля по отношение на намаляване на сивия сектор в търговията с недвижими имоти, на повишаване на събираемостта от данъци, на ограничаване на имотните измами.
Конкретни бележки по предложения проект изказаха представителите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Те изразиха готовност за съдействие за изчистване на спорните текстове и привеждане на проекта в съответствие с европейските директиви. Подкрепа и готовност за експертно съдйстие изрази и изпълнителният директор на Агенция по вписванията, г-н Юлиян Митев, както и представителите на държавните ведомства и институции.
Проектът на закон бе подкрепен и от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), от Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), от Националната асоциация „Активни потребители”. Представителите на АБЗ и БАЗБ предложиха съдействие за прецизиране на текстовете свързани със застраховка „професионална отговорност”.
Проектът на закон бе подкрепен и от присъствалите на срещата народни представители, които изразиха мнение, че той трябва да бъде подготвен за внасяне във възможно най-кратки срокове.
Източник- nsni.bg

ТОП ОФЕРТА

Бизнес имоти

Лукс имоти

Заменя имот

Проекти

Карта на сайта

Експертът съветва

Експертът съветва

Абонамент

Ако искате да сте сигурни, че първи ще получите най-новите публикации от рубриката „Експертът съветва“ можете да се абонирате, като въведете името и имейл адреса си, и натиснете бутона „Абонирай ме“.

Наш партньор


Член на НСНИ

Facebook

Оферти

 

Новини

 


Гласувай за мен в BGTop100.com