English Russian French Italian German Turkish Greek Romanian Hebrew Arabic Chinese
Начало Експертът съветва Финансовото богатство на домакинствата в Цeнтрална и Източна Европа нараства 2 пъти за 9 г.

Финансовото богатство на домакинствата в Цeнтрална и Източна Европа нараства 2 пъти за 9 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. PDFПечатЕ-поща

Жилищните кредити нарастват по-бързо от потребителските

Нетното финансово богатство на домакинствата в Централна и Източна Европа е нараснало повече от два пъти за периода 2004 - 2013 г. до близо 780 млрд. евро. Въпреки това, нетното финансово богатство на домакинствата в региона на ЦИЕ спрямо БВП все още е около ¼ в сравнение с развитите страни, което показва значителни възможности за развитие и доближаване до стойностите в Западна Европа. Това е един от основните изводи в последния анализ на УниКредит за региона на ЦИЕ, представен по време на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие във Варшава.

Световната финансова криза от 2008 - 2009 г. и в по-малка степен кризата с европейския държавен дълг през 2011 г. доведоха до временен спад във финансовото богатство, основно поради загуби на капиталовите пазари, както и поради промяна на състава на финансовите активи. За сравнение през 2013 г. нетното финансово богатство на домакинствата в Австрия, Германия и Италия възлиза на 6.8 трилиона евро.

Като цяло разликата в нивото на разпространение на финансови услуги между страните от ЦИЕ и по-развитите пазари е най-очевидна при разглеждане на активите, а не на задълженията.

„Оттук нататък доближаването на нетното финансово богатство на домакинствата от ЦИЕ до стандартите на западноевропейските страни постепенно ще продължи, главно като резултат от нарастване на спестяванията и инвестициите“, коментира Джани Франко Папа, директор на УниКредит за ЦИЕ.

Наблюдава се по-голям интерес към по-сложни финансови продукти, но паричните наличности продължават да имат водеща роля. Анализите показват, че в портфейла от финансови активи най-голям дял заемат парите, държани в чужда валута и банковите депозити. В резултат от световната финансова криза от 2008 - 2009 г. домакинствата в ЦИЕ прехвърлиха значителна част от капитала си в парични активи. В последствие постепенно започна и пренасочването на средства към взаимни и пенсионни фондове, и към застрахователни продукти. Това показва както нарастване на доверието, така и ориентиране към инвестиции с дългосрочна перспектива.

България – водач по депозити

През 2013 г. близо 82% от финансовите активи на домакинствата в България са в банкови депозити и кешови наличности, 16% са вложени във взаимни и пенсионни фондове, както и в застрахователни продукти. В същото време едва 2% от активите на българските домакинства са инвестирани в ценни книжа. Страната се нарежда на първо място по процент на депозитите от общото финансово богатство на домакинствата в ЦИЕ. С по-висок процент е само Турция (за повече информация слайд 4 от приложената презентация).

За сравнение в Австрия, Германия и Италия 38% от финансовите активи на домакинствата са под управление на взаимни и пенсионни фондове, а 25% от активите са директно инвестирани на капиталовите пазари.

„През следващите години ще умереното пренасочване на активите на домакинствата към взаимни и пенсионни фондове“, посочи Кармелина Карлуцо, заместник-директор „Стратегически анализ за ЦИЕ“ на УниКредит. Според нея паричните активи обаче ще продължат да бъдат водещият клас активи дори в сравнение с ценните книжа, като може да се наблюдават някои разлики между отделните страни. Все пак увеличаването на средства под управление ще диверсифицира портфейлите на домакинствата и ще насърчи развитието на местните капиталови пазари.

Жилищните кредити нарастват по-бързо от потребителските

„По отношения на задълженията, макар и да има някои разлики между отделните страни, през последните няколко години ръстът при жилищните кредити е по-бърз, отколкото при потребителските“, посочи Джани Франко Папа. Според него тази тенденция ще се запази за региона на Централна и Източна Европа.

За периода от 2004 до 2008 г. годишният ръст на жилищните кредити достига 37.8%, а за периода 2008 – 2013 г. – 8.2%. За сравнение през 2004 – 2008 г. и 2008 – 2013 г. потребителските кредити са нараснали на годишна база съответно с 31.6% и 0.8%. През миналата година делът на жилищните кредити от общия размер на финансови задължения на домакинствата в Централна и Източна Европа достига 57% (в данните не са включени Русия и Турция).

Общите финансови задължения на домакинствата в ЦИЕ през миналата година възлизат на около 20% от БВП на целия регион, докато в Австрия, Германия и Италия те достигат 59%. В същото време общият размер на финансовите активи като дял от БВП в региона на ЦИЕ е 45%, а в Австрия, Германия и Италия – 207%.

Банките остават важен финансов посредник

Домакинствата продължават да разчитат на традиционните банкови продукти, показва анализът на УниКредит. Поради тази причина банките ще продължат да бъдат основни финансови посредници в Централна и Източна Европа.

„Има възможност банките да увеличат ролята си на финансови съветници за домакинствата в ЦИЕ“, обобщи Кармелина Карлуцо. Тя смята още, че това ще позволи на домакинствата да открият подходящия за тях баланс между финансовите инвестиции и кредитите.

На първо място в Централна и Източна Европа

Независимо от редица предизвикателства, УниКредит все още счита ЦИЕ за свой двигател за растеж и продължава да се ангажира с дългосрочни инвестиции в региона. Групата управлява широка мрежа от близо 3 600 клона в 14 страни, което осигурява около 30% от общия размер на приходите на УниКредит. Посредством международните си центрове УниКредит обслужва повече от 19 000 чуждестранни клиенти, извършващи дейност в ЦИЕ. Благодарение на своите експертни познания в областта на политиката, местните нормативни изисквания и пазарни практики, УниКредит подпомага клиентите си в развитие на техния бизнес.

„През последните две години привлякохме близо 1 милион нови клиенти на банкиране на дребно в Централна и Източна Европа“, посочи Джани Франко Папа, директор на УниКредит за ЦИЕ. „За да продължим тази положителна тенденция, в момента полагаме много усилия за плавното интегриране на реалния и виртуалния свят и в превръщането на нашия бизнес в истинско мултиканално банкиране“. УниКредит поставя клиента във фокуса на своята работа, изгражда устойчиви взаимоотношения и работи за развитие на иновациите и новите технологии.

Източник: economic.bg


ТОП ОФЕРТА

Бизнес имоти

Лукс имоти

Заменя имот

Проекти

Карта на сайта

Експертът съветва

Експертът съветва

Абонамент

Ако искате да сте сигурни, че първи ще получите най-новите публикации от рубриката „Експертът съветва“ можете да се абонирате, като въведете името и имейл адреса си, и натиснете бутона „Абонирай ме“.

Наш партньор


Член на НСНИ

Facebook

Оферти

 

Новини

 


Гласувай за мен в BGTop100.com