English Russian French Italian German Turkish Greek Romanian Hebrew Arabic Chinese
Начало Експертът съветва ББР ще кредитира закупуването на земеделски масиви

ББР ще кредитира закупуването на земеделски масиви

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. PDFПечатЕ-поща

С друг продукт банката ще финансира фермерите за модернизация на стопанствата

Българска банка за развитие (ББР) започва предлагането на два нови нисколихвени кредитни продукта за земеделските производители. Те ще се отпускат за инвестиции в модернизацията и разрастването на ферми или закупуването на земеделски масиви, съобщи ББР.

Лихвите по двата продукта могат да паднат до 5%, като се предвижда и едногодишен гратисен период. От специалните лихвени условия могат да се възползват и предприемачите в необлагодетелствани райони, които искат да развиват селскостопанска дейност. В тази категория попадат планинските и предпланински райони или слабопродуктивните земеделски земи.

По продуктовата линия за развитие на земеделието се отпускат кредити за покупка на земеделска земя (от първа до шеста категория), нова земеделска техника и оборудване. Банката отпуска заеми до размер 70% от тяхната стойност. Срокът за обслужването им е до 10 години, ако с тях са закупени земи и 5 години в случай, че са използвани за придобиване на земеделска техника.

И в двата случая длъжниците могат да се възползват от гратисен период през първата година от получаването на всеки заем. Лихвата по кредитите е фиксирана на 5% за първите две години, а за останалата част от обслужването им се предвижда комбинация от 3-месечен EURIBOR+4,75% (ако заемите са в евро) и 3-месечен СОФИБОР. За кредитния продукт могат да кандидатстват микропредприятия, малки и средни фирми, еднолични търговци и физически лица, регистрирани като земеделски производители.

Вторият продукт е линия за развитие на производството и животновъдството в селските райони. Линията обхваща кредити за инвестиции в земеделски производства и преработка на селскостопанска продукция. По нея могат да кандидатстват и фермери, получили субсидия по Програмата за развитие на селските райони. Срокът за погасяване на заемите е 5 години, включително гратисния период от една година.

Лихвата е променлива и се формира от тримесечен СОФИБОР плюс добавка за заемите, отпуснати в левове. По кредитите в евро лихвата се формира от тримесечната стойност на EURIBOR плюс добавка.

Особеното и в двата случая е, че добавката по левовите заеми, както и тези в евро, е занижена с един процентен пункт, когато земеделецът е от необлагодетелстван район.

Като обезпечение по кредитните продукти се допускат залог на придобитите машини и имоти, ипотеки, поръчителства и други обичайни за банковата дейност форми на обезпечаване.

Източник: http://www.investor.bg/

ТОП ОФЕРТА

Бизнес имоти

Лукс имоти

Заменя имот

Проекти

Карта на сайта

Експертът съветва

Експертът съветва

Абонамент

Ако искате да сте сигурни, че първи ще получите най-новите публикации от рубриката „Експертът съветва“ можете да се абонирате, като въведете името и имейл адреса си, и натиснете бутона „Абонирай ме“.

Наш партньор


Член на НСНИ

Facebook

Оферти

 

Новини

 


Гласувай за мен в BGTop100.com