English Russian French Italian German Turkish Greek Romanian Hebrew Arabic Chinese
Начало Експертът съветва Изцяло нов закон ще урежда ипотечното кредитиране у нас

Изцяло нов закон ще урежда ипотечното кредитиране у нас

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. PDFПечатЕ-поща


Изцяло нов закон ще урежда ипотечното кредитиране у нас. Текстовете транспонират европейското законодателство в областта, като крайният срок за това е 21 март 2016 година, става ясно от публикувания в портала за обществено обсъждане проект на закона.

Със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите ще бъдат уредени изискванията за предоставяне на кредити, предоставяната информация от страна на кредиторите, както и видът на самия договор.

Регулацията се отнася за две основни категории кредити - кредитите, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот. Законът ще се прилага и по отношение на договорите за кредит, предназначени за ремонт, в случаите, когато тези договори са обезпечени с ипотека.

„Ипотечните кредити съдържат по-сложни условия в сравнение с потребителските кредити, като при тях се отпускат значително по-големи суми, чието изплащане обвързва потребителя за дълъг срок“, посочват авторите на законопроекта.

С приемането на текстовете кредиторите ще имат задължението да дават пълната информация за договорите, за да могат кредитополучателите да вземат информирано решение. Предвидено е това да бъдат целите, за които може да се използва кредитът, възможният срок на договора и обезпечението му, вида валута и други подробности.

Кредитополучателите ще имат срок от най-малко 14 дни след получаване на проекта на договор, за да решат да изтеглят ли кредита.

Законопроектът обаче не предвижда промени по отношение на изискванията за предсрочното погасяване на кредита. Посочено е, че кредиторите имат право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, в размер до 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

Законът дава и насоки как да бъде изработен самият договор за отпускане на кредит за покупка на недвижими имоти, както и изисквания за оценката на кредитоспособността на потребителите и на самия недвижими имот. Оценката на имотите ще се извършва от независим оценител, вписан в регистъра по Закона за независимите оценители.

Текстовете в проекта за новия нормативен акт засягат и рекламата на кредити за недвижими имоти. Тя задължително трябва да посочва кой е кредиторът, указание, че се отнася до договор, обезпечен с ипотека, какъв е лихвеният процент и размерът на кредита, срокът на договора и годишният процент на разходите.

От рекламата потребителите трябва да са наясно и каква ще е общата сума, която се дължи на кредитната институция, и броят и размерът на погасителните вноски.

Източник: Investor.bg

ТОП ОФЕРТА

Бизнес имоти

Лукс имоти

Заменя имот

Проекти

Карта на сайта

Експертът съветва

Експертът съветва

Абонамент

Ако искате да сте сигурни, че първи ще получите най-новите публикации от рубриката „Експертът съветва“ можете да се абонирате, като въведете името и имейл адреса си, и натиснете бутона „Абонирай ме“.

Наш партньор


Член на НСНИ

Facebook

Оферти

 

Новини

 


Гласувай за мен в BGTop100.com